My kimono wardrobe / Moja kimonowa szafa

English / Polski

Today’s post will be quite untypical for me and I would like to share with you a personal reflexion before I get to the main point. I’ve been interested in kimono for many years and I’ve collected over 150 of them, few dozens of obi and hundreds of accessories. Of course I am proud of my collection and I’m very happy when I use it, but it is difficult to show all of it to you, because I know it can be seen in a bad light. But after all my treasures are used kimono, collected paitently thru years, bought as a bargain or received as gifts from wonderful people who I’ve met on my way… With all of those come emotions and memories, and with many of them interesting stories of getting them. Therefore today, encouraged by my friend Beata, I’ve decided to show you my kimono world. \^___^/

Dzisiejszy wpis będzie dość nietypowy i zanim przejdę do sedna chciałabym podzielić się z Wami osobistą refleksją. Interesuję się kimonami od lat udało mi się uzbierać ponad 150 kimon, kilkadziesiąt pasów obi i setki dodatków. Oczywiście jestem niezmiernie dumna z mojej kolekcji i cieszę się używając jej przy różnych okazjach, jednak trudno przychodzi mi pochwalenie się nią całą, bo zdaję sobie sprawę, że może to być różnie widziane… Ale przecież moje skarby to używane kimona, zbierane cierpliwie latami, kupowane po okazyjnej cenie albo będące prezentami od wspaniałych ludzi spotkanych na mojej drodze… Z każdym z nich wiążą się emocje i wspomnienia, z wieloma ciekawe historie ich zdobywania. Dlatego dziś, namówiona przez moją przyjaciółkę Beatę, postanowiłam się przełamać i pokazać Wam mój kimonowy świat. \^___^/

Through few years together with my husband we lived in wonderful flat, definitely too small for two people, cat and my kimono – on 28 square meters. As a result most of my collection was either stucked in boxes or simply on exile at my parent’s house 200 km from my city. Last year we’ve finally moved to bigger flat… with one extra room, which was supposed to become our private office… but in the end I got it as „kimonobeya”, which means „kimono room”. Luckily, as I was learning tea ceremony too, I had already had 3,5 tatami mats, which came out to be perfect to fit into the room together with another very important element – kimono wardrobe!

Przez parę lat razem z mężem (a wcześniej narzeczonym) mieszkaliśmy w cudownym mieszkanku zdecydowanie za małym dla dwojga ludzi, kota i moich kimon – na 28 m2. W efekcie większość mojej kolekcji była albo upchana w pudłach albo po prostu na wygnaniu u moich rodziców 200 km od Krakowa. W zeszłym roku udało nam się przeprowadzić do większego mieszkania… z jednym dodatkowym pokojem, który pierwotnie miał być gabinetem… a ostatecznie dostałam go jako „kimonobeya”, czyli „kimonowy pokój”. Tak się składa, że od lat zajmowałam się też ceremonią herbacianą, przez co miałam w posiadaniu 3,5 maty tatami, co okazało się liczbą idealną, by zmieścić je w moim nowym królestwie razem z jeszcze jednym bardzo ważnym elementem – kimonową szafą!

As my friend Beata had Ikea’s PAX wardrobe at her place and she was keeping there not only her normal clothes but also kimono, I could look there, see that kimono can fit there perfeclty and decided to check carefully the possiblities which that system gives and plan my dream kimono wardrobe. And I have to admit it was perfect decision. Measured, considered and even testes at the shop (yes, I had my zori with me in Ikea, hihi)… Who would think that Ikea makes wardrobes for kimono lovers, right? The wardrobe itself I have since February 2018, but until today I didn’t have courage to share it with you. So, here we come…

Jako że moja przyjaciółka Beata ma u siebie w domu szafę PAX Ikea, w której oprócz zwykłych ubrań trzyma też kimona, podpatrzyłam jak idealnie się tam mieszczą, postanowiłam przyjrzeć się dokładniej możliwościom, jakie ten system ze sobą niesie i zaplanować moją wymarzoną szafę. I przyznam, że był to strzał w 10! Pomierzone, przemyślane, a nawet przetestowane w sklepie (tak miałam ze sobą zori w Ikei, hehe)… Kto by pomyślał, że Ikea robi szafy dla wielbicieli kimon, prawda? Szafę mam już od lutego 2018, ale dopiero dziś zebrałam się na odwagę, żeby się nią z Wami podzielić. No to, zapraszam…

kolaz_cale

My wall was perfect for two narrow and two wide Ikea wardrobes with 60 cm depth, which was enough to put there kimono folded it three. The narrow ones are pefrect to put 2 kimono or 2 obi next to each other, so that[‚s the way I’ve decided to use it. Higher kimono worn less often, lower used more often, and obi – I try to change placement of both depending on the season and what is useful. Not necessary, but convenient. On the highest level there are uchikake in additional box. In both wardrobes I used the lowest level for drawers. One is used for bags and the other is with glass, which works great with my hanhaba obi. On a convenient height there is one more discrete, but very important pull-out shelf – full of haneri. Collar heaven!

Na mojej ścianie zmieściły się dwie wąskie i dwie szerokie szafy o głębokości 60 cm, która to idealnie wystarcza na włożenie kimona złożonego na trzy części. Wąskie są idealne, by położyć obok siebie 2 kimona lub 2 pasy obi, więc te wąskie szafy właśnie na to wykorzystałam. Wyżej są oczywiście kimona rzadziej noszone, niżej te, których częściej używam, no i pasy obi – jedne i drugie w miarę możliwości staram się zamieniać półkami sezonowo, czego oczywiście robić nie trzeba, ale ułatwia sięganie do przydatnych rzeczy. Na najwyższej półce w dodatkowym pojemniku mieszkają ślubne płaszcze uchikake. W obu szafach na dole zostawiłam sobie po szufladzie. W jednej z nich są różne torebki, a na wąskie hanhaba obi postanowiłam wykorzystać szufladę przeszkloną, co mi się bardzo fajnie sprawdza. Na wygodnej wysokości w środkowej węższej szafie kryje się natomiast niepozorna, ale bardzo ważna dla mnie wysuwana półeczka – pełna barw kołnierzy haneri. Kołnierzowe niebo!

kimonobeya_szafa_11

kimonobeya_szafa_12

kimonobeya_szafa_01

In far right wide wardrobe there are pull-out shelf for zori that are used more often and a drawer for other kimono shoes. Above there are more shelfs with kimono underwear, juban, hakama, children’s and men’s kimono and other kimono varia. On the top shelf I’ve left space for my tea ceremony things.

W prawej szerokiej szafie mam wysuwane półki na częściej używane buty zori i jedną szufladę na inne kimonowe buty. Nad nimi półki użytkowe: bielizna, jubany, hakamy, dziecięce i męskie kimona oraz kimonowe różności. Na samej górze znalazło się też miejsce na moje utensylia do ceremonii herbacianej.

kimonobeya_szafa_10

Finally the middle wide wardrobe I have planed as a command center and it is the part that I love the most. On convenient height I’ve planned a bigger shelf that is my usable space, and makes a wonderful workplace of a simple wardrobe. Above that there is one more glass shelf, where I can for example prepare a set for next day – it doesn’t get in my way but I can see what is there. On the other hand below it you can find the idea that I’m proud the most of – flat pull-out shelfs with obijiime rainbow, which – what is the best – I can see all the time thanks to the glass shelf of command center. ^_____^

Środkową szeroką szafę zaplanowałam sobie natomiast jako centrum dowodzenia i to je najbardziej uwielbiam. Na wygodnej wysokości zostawiłam większą półkę, która bardzo się przydaje jako przestrzeń robocza i z szafy robi wymarzone miejsce pracy. Nad nią jest jeszcze jedna szklana półka, gdzie mogę sobie np. przygotować zestaw na następny dzień i nie przeszkadza mi wtedy w innych rzeczach, a dokładnie widać, co tam jest. Pod nią natomiast pomysł, z którego jestem szczególnie duma – płaskie wysuwane półki, na których rozłożyłam sobie moją tęczę obijime, która – co najlepsze – cały czas cieszy oczy dzięki szklanej półce przestrzeni roboczej. ^_____^

kimonobeya_szafa_04

kimonobeya_szafa_02

Above the usable space there are few more shelfs with different things: furoshiki, haori, rarely used furisode, yukata or tanmono. Below the command centre the space is divided in two parts. On the left side there are all accessories necessary for kitsuke – the top drawer is for obiage, lowest for tabi, and in the middle all the rest: makura, himo, erishin, ita, shigoki, etc. I can fit there quite a lot and narrow drawers are very convenient, because I can split different things – finally everything has its place.

Nad przestrzenią roboczą jest jeszcze kilka półek, które wykorzystałam między innymi na furoshiki, haori, rzadziej potrzebne furisode, yukaty, czy tanmono. Poniżej natomiast przestrzeń podzielona na dwa słupki. Po lewej przeszkolone szuflady z wszystkim, co potrzebne do kitsuke – górna szuflada poświęcona jest wyłącznie na obiage, dolna na skarpetki tabi, a wyżej wszystko inne: makura, himo, erishin, ita, shigoki itd. Mieści się tam sporo rzeczy i z wąskimi szufladami jest bardzo wygodnie, bo mogłam je sobie porozdzielać w zależności od tego ile czego mam – wreszcie wszystko ma swoje miejsce.

kimonobeya_szafa_03

kimonobeya_szafa_05

kimonobeya_szafa_09

On the right side there is bigger drawer for big bags and above few pull-out shelfs with formal obijime, narrow obijime for obidome (and obidome), kazari netsuke, haori himo and kanzashi. Those pull-out low shelfs are perfect for that as they don’t use much space, everything is visible and don’t get messy.

Po prawej natomiast większa szuflada na większe torebki, a nad nią wysuwane półeczki – na nich wydzieliłam sobie bardziej formalne obijime, wąskie obijime do broszek obidome (razem z broszkami), zawieszki kazari netsuke, himo do haori i kanzashi do włosów. Wysuwane zajmujące niewiele przestrzeni pionowej półeczki są do tego wszystkiego idealne, bo wszystko ładnie widać i nie robi się bałagan.

kimonobeya_szafa_06

kimonobeya_szafa_07

kimonobeya_szafa_08

As you can imagine, the moment when I was taking everything out of the boxes and putting it into the wardrobe was wonderful moment! But it was also not easy so I would like to send big thank you to Beata Kapanowska and Olga Orlecka, who very patiently segregated everything with me! These are also amazing memories!

Jak możecie się domyślić, moment wyjmowania wszystkiego z pudeł i układania na swoje miejsce był czymś cudownym! Ale nie było łatwo i tu wielkie podziękowania należą się Beacie Kapanowskiej i Oldze Orleckiej, które cierpliwie segregowały wszystko razem ze mną. To też są super wspomnienia!

So if you have any questions, write. I am vary happy that I finally got the courage to share with you the happiness of my kimono room. I hope something good comes of it and some of you will use some of these ideas? Let me know, I would be amazingly happy! ^____^

Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Ja bardzo się cieszę, że wreszcie się odważyłam i dzielę się z Wami radością z mojego kimonowego pokoju, a może i wyniknie z tego coś dobrego, co komuś jakiś pomysł się przyda, zainspiruje? Dajcie znać, bardzo by mnie to cieszyło! ^_____^